Polityka prywatności w Sklepie internetowym 

proxyart.pl z 17.08.2021

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy proxyart.pl, prowadzony pod adresem domeny proxyart.pl (dalej zwaną Witryną) przez PROXYART Krzysztof Stawiarski, prowadzący działalność nierejestrowaną (dalej zwanego Sklepem Internetowym).


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?


Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.


Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.


Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.


Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas dokonywania zakupów?


Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów przez Witrynę:


 • Nazwisko i imię
 • Adres do wysyłki
 • Adres poczty elektronicznej
 • Numer telefonu
 • Ewentualnie dane do wystawienia faktury


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu Internetowego.


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres: proxyart.office@gmail.com.


Cel zbierania danych osobowych


Dane osobowe pobierane są przez firmę Administratora w celu prowadzenia sklepu internetowego pod adresem https://proxyart.pl/, w tym w szczególności w celu:


 • Realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
 • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 • Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 • Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • Marketingu usług i towarów oferowanych przez Sklep Internetowy,
 • Przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).


Marketing Sklepu Internetowego


O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów proxyart.pl.


Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


W sklepie proxyart.pl stosowany jest system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics w tym celu stosuje pliki cookies. System ten jest stosowany w celu poznania i oceny sposobów korzystania z witryny przez użytkowników oraz poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.


Udostępnienie informacji


W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:


 • firmy kurierskie,
 • operatorów systemów płatniczych/bankowych/księgowych,
 • firmy obsługującej oprogramowanie sklepu,
 • Grupy Allegro sp. z o.o. w celu uzyskania opinii.


W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Środki techniczne i Państwa obowiązki


Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?


Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: proxyart.office@gmail.com.


Inne strony internetowe


W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


Informacja dotycząca tekstu umowy


Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://proxyart.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.


Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić swoim Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu https://proxyart.pl/


Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres proxyart.office@gmail.com.


Równolegle zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie


Pytania i zastrzeżenia


Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: proxyart.office@gmail.com.