Reklamacje z tytułu rękojmi


W trakcie odbierania przesyłki sprawdź, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzenia, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami.


Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia jej w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, należy spisać protokół szkody, który przyśpieszy proces reklamacji.


W przypadku wystąpienia wad produktów lub niezgodności z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:


  1. Odeślij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego protokół szkody, formularz reklamacyjny, w którym opiszesz wady produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie produktu wolnego od wad lub zwrotu pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.


Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.


Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: proxyary.office@gmail.com
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji.
  3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.


Pobierz wzór formularza reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.